polityk

10 rodzajów ustrojów politycznych

Kiedy polityka gospodarcza, struktury polityczne i ideologie filozoficzne zaczynają się nakładać, sprawy mogą się nieco skomplikować. Dlatego, jeśli potrzebujecie pomocy w zrozumieniu, jakie są rodzaje ustrojów politycznych i jak działają, wystarczy spojrzeć poniżej.

Demokracja

Demokracja to forma rządów, która pozwala ludziom wybrać przywództwo. Podstawowym celem jest rządzenie poprzez uczciwą reprezentację i zapobieganie nadużyciom władzy. Rezultatem jest system, który wymaga dyskursu, debaty i kompromisu, aby zaspokoić jak najszerszą liczbę interesów publicznych, prowadząc do rządów większości.

Demokracja opowiada się za uczciwymi i wolnymi wyborami, uczestnictwem obywatelskim, ochroną praw człowieka oraz prawem i porządkiem.

Komunizm

Komunizm jest scentralizowaną formą rządów kierowaną przez jedną partię, często autorytarną w swoich rządach. Zainspirowane przez niemieckiego filozofa Karola Marksa państwa komunistyczne zastępują własność prywatną i gospodarkę opartą na zysku na własność publiczną i wspólnotową kontrolę produkcji gospodarczej, takiej jak praca, dobra kapitałowe i zasoby naturalne.

Obywatele są częścią bezklasowego społeczeństwa, które w razie potrzeby dystrybuuje towary i usługi.

Socjalizm

Socjalizm to system, który zachęca do współpracy, a nie rywalizacji między obywatelami. Obywatele są wspólnie właścicielami środków produkcji i dystrybucji towarów i usług, a zarządza nimi scentralizowany rząd.

Każda osoba korzysta z systemu i wnosi do niego wkład zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Oligarchia

Oligarchie to rządy, w których narodem rządzi zbiór jednostek. Określony zestaw cech, takich jak bogactwo, dziedziczność i rasa, służy do zapewnienia władzy małej grupie ludzi.

Oligarchie często mają autorytatywnych władców i brak praktyk demokratycznych lub praw jednostki.

Arystokracja

Arystokracja odnosi się do formy rządu, w której niewielka, elitarna klasa rządząca – arystokraci – ma władzę nad osobami z niższych warstw społeczno-ekonomicznych. Członkowie arystokracji są zwykle wybierani na podstawie ich wykształcenia, wychowania oraz historii genetycznej lub rodzinnej.

Arystokracja często łączy bogactwo i pochodzenie etniczne zarówno ze zdolnością, jak i prawem do rządzenia.

Monarchia

Monarchia to system władzy, który wyznacza osobę na głowę państwa na całe życie lub do abdykacji. Władza tradycyjnie przechodzi przez linię sukcesji związaną z linią krwi i kolejnością urodzeń w rządzącej rodzinie królewskiej, często ograniczoną płcią. Istnieją dwa rodzaje monarchii: konstytucyjna i absolutna.

Monarchia konstytucyjna ogranicza władzę monarchy zgodnie z konstytucją, podczas gdy monarchia absolutna zapewnia nieograniczoną władzę.

A jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest postęp polityczny, kliknij tutaj.

Teokracja

Teokracja odnosi się do formy rządów, w której określona ideologia religijna określa przywództwo, prawa i zwyczaje. W wielu przypadkach nie ma różnicy między prawami biblijnymi a kodeksami prawnymi.

W tym ustroju duchowni religijni zazwyczaj pełnią role przywódcze, czasami obejmując najwyższy urząd w kraju.

Kolonializm

Kolonializm jest formą rządów, w której naród rozciąga swoją suwerenność na inne terytoria. Innymi słowy, wiąże się to z rozszerzeniem rządów narodu poza jego granice. Kolonializm często prowadzi do panowania nad rdzennymi populacjami i eksploatacji zasobów.

Kolonizator zazwyczaj instaluje na takim obszarze swoją gospodarkę, kulturę, porządek religijny i formę rządową, aby wzmocnić swój autorytet.

Totalitaryzm

Totalitaryzm jest autorytarną formą rządów, w której partia rządząca nie uznaje żadnych ograniczeń swojej władzy, w tym w zakresie życia i praw obywateli. Pojedyncza postać często sprawuje władzę i utrzymuje ją poprzez szeroko zakrojoną inwigilację, kontrolę nad środkami masowego przekazu, zastraszające demonstracje siły paramilitarnej lub policyjnej oraz tłumienie protestów, aktywistów lub opozycji politycznej.

Dyktatura wojskowa

Dyktatura wojskowa to naród rządzony przez jedną władzę z władzą absolutną i bez procesu demokratycznego. Głowa państwa zazwyczaj dochodzi do władzy w czasie wstrząsów, takich jak wysokie bezrobocie czy niepokoje społeczne. Zwykle przewodzi narodowym siłom zbrojnym, używając ich do ustanawiania swojego rodzaju prawa i porządku oraz tłumienia praw ludu.

Dyktatorzy odrzucają sprawiedliwy proces, wolności obywatelskie lub wolności polityczne. Natomiast niezgoda lub opozycja polityczna mogą być niebezpieczne, a nawet śmiertelne dla obywateli takiego kraju.